ארגון שבעה
לתושבי הארץ שיש להם היכן לשבת שבעה אנו מארגנים את כל הנ"ל.
  • כסאות מיוחדות לאבלים, כיסאות, שולחנות, סידורים, ספר תורה כולל ארון, משניות, תהילים, תפילין לפי הצורך וטליתות
  • מניין בכל בוקר, צהרים וערב לתפילות ע"י אברכים יראי שמים.
  • מניין עשרה אברכים בבית העלמין ביום השבעה מצבה וגם ביום החודש והשנה לפי בקשת המשפחה, ואמירת קדיש ותהילים.
  • אם מדובר בהרבה מבקרים יש אפשרות להעמיד אוהל שכולל: כסאות, שולחנות, סידורים, מזגן, מייחמים לקפה וכמובן כיבוד לאורך כל שעות היממה.
Created by RightClick