אמירת תהילים – לע"נ או לרפואה והצלחה
אמירת התהילים מתבצעת בכל יום שבת בחצות היום ע"י כ- 300 בנות בבית הכנסת ע"ש הצדיק "ר' עמרם בן דוואן" ברח' שמואל הנביא 71, ירושלים. הבנות מקבלות לאחר אמירת התהילים ממתק וכן פרס בכל שבת.
ואין תפילתן של תינוקות של בית רב"ן החוזרת ריקם
Created by RightClick