תרומות

    מתן צדקה ביום הזיכרון מועיל הרבה לתיקון נשמת המנוח
רוצה להיות שותף בפעילות המבורכת? כל תרומה תתקבל בברכה

                                  אפשרויות תרומה:

א. תרומה דרך הטלפון 
    מענה קולי לתרומות בכל עת 02-5910000 / 02-5910008 

ב.  ניתן לשלוח תרומה במעטפה
     לת.ד. 41187 ירושלים 91411 עבור ארגון קדישים לידי יצחק

ג.  תרומה בדואר ישראל 
     שליחת תרומה בדואר מאובטח    
     עבור מוסדות דור ודור- ארגון קדישים, מס חשבון 8191261

ד.  תרומה דרך כרטיס אשראי 
     במספר טלפון: 02-5910008 - דינה

ה. תרומה ישירה לבנק
   
העברה בנקאית ישירה למוסדות
    בנק לאומי
    בנק 10
    סניף 911
    ח-ן 05990072

    בנק דיסקונט
    סניף 064
    ח-ן 836044


ו.  תרומה בהוראת קבע
     ניתן לשלוח את הטופס לת.ד 41187 ירושלים 91411
     עבור ארגון קדישים לידי יצחק 

     
    
טופס הוראת קבע להורדה

האישורים זמינים בפורמט לצפייה וכמסמך PDF להדפסה

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות סעיף
אישור על ניהול תקין מרשם העמותות
תעודה לרישומה של עמותה
אישור לצורך ניכוי מס
אישור על ניהול פנקסי חשבוניות

 

Created by RightClick