אתר קדיש מספק שירותי אמירת קדיש למשפחות נפטרים שאין ביכולתם לקיים את האמירה הקרובה. את אמירת הקדיש מקיימים אברכים במוסדות דור ודור שבירושלים. אנא מלא את הפרטים בטופס בקשה זה ופרטיך יועברו לטיפול המוסדות.
פרטי ממלא הבקשה :
השירות המבוקש :
קדיש במשך כל השנה מיועד רק לשנת הפטירה הראשונה ולמי שאין קרוב שיאמר עליו קדיש במשך השנה
* שם פרטי :
* שם משפחה :
* טלפון ליצירת קשר :
טלפון נייד:
"שליחת בקשה ללא טלפון תקין לאימות פרטים לא תבוצע"
כתובת מייל :
עיר מגורים :
רחוב :
מספר בית :
מספר דירה :
שכונה :
מיקוד :
שם הנפטר/ת (ז"ל) :
שם פרטי:
שם משפחה :
שם האם/אב:
קירבת משפחה:
תאריך פטירה עברי ולועזי :
אנא מלא את התאריך הידוע לך, המערכת תאזן בין התאריכים אוטומטית.
שים/י לב :
יש לשלוח טופס בקשה זה בתוך החודש של האזכרה ולא יאוחר משבוע לפני מועד האזכרה על מנת לאפשר התארגנות נאותה לבקשה.
תאריך עברי
  
Created by RightClick